ŞUBE MÜDÜRÜ

Hilmi AYIK

ŞUBE GÖREVLERİ

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzerİ özlük işlemlerini yürütmek,

3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,

4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

ŞUBE DOSYALARI

Mal Bildirim Formu

ÇKYS/İKYS Yetki Belgesi

Atamalarda İstenecek Belgeler