Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı ve Anne-Bebek Ölümlerini Azaltmaya Yönelik Çalıştay”ında, 15 bin bebeğe “yenidoğan taraması” yapıldığı ve bu sayede hasta olan bebeklere erken tanı konularak, engelli olmalarının önlendiği bildirildi.

Erzurum, 2008 yılında aile hekimliği uygulamasına geçildiğinin anlatıldığı çalıştayda, 2008 yılından itibaren birinci basamak sağlık hizmetlerine geçildiği hatırlatıldı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kalitenin gün geçtikçe iyileşip, niteliği ve etkinliğinin artırıldığı, dolayısıyla çalışanlardan ve sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet oranının yüzde %90’ın üzerine çıktığı ifade edilerek, şöyle denildi:

2015’DE 2 MİLYON BAŞVURU

“-Vatandaşın birinci basamağa başvurusu artmış ve 2015 yılında yaklaşık 2 milyona ulaşmıştır. Buna bağlı olarak; gebe, lohusa ve bebek izlemleri artmış; bu sayede anne ve bebek ölümlerimiz azalmıştır. Tüm doğumların %99’u hastanelerimizde gerçekleşmiştir. 2015 yılında doğumunu hastanede gerçekleştiremeyeceği düşünülen 478 gebemiz “Misafir Anne Programı” kapsamında misafirhanemizde ağırlanmış ve doğumlarını hastanede yapmaları sağlanmıştır. 2015 yılında yaklaşık 15.000 bebeğimize “Yenidoğan Taraması” yapılmış ve bu sayede hasta olan bebeklerimizin erken dönemde tanıları koyularak tedavi alması sağlanmış, bu sayede de engelli olmaları önlenmiştir.”

“Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı” İl Halk Sağlığı Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri ve İl Ambulans Servisi Başhekiminin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. İlimizdeki tüm sağlık yöneticilerinin katıldığı toplantıda, birinci basamak sağlık hizmetlerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrı bir oturum olarak yürütülen “Anne-Bebek Ölümlerini Azaltmaya Yönelik Çalıştay”a ise il sağlık yöneticilerimizin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Yenidoğan Bilim Dalı öğretim üyeleri ile Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden uzman hekimler katılmaktadır. Çalıştayda alınacak kararlar ile 2017 yılında anne ve bebek sağlığı hizmetlerini iyileştirmek, sağlıklarını korumak ve geliştirmek, ölümlerini azaltmak amaçlanmaktadır.

242 aile hekimi, 90 toplum sağlığı merkezi hekimi ve personelimizle birlikte toplam 1000 sağlık çalışanı ile toplantılarımız gerçekleşmektedir.

YUKARI