Tıbbi Cihaz Firmaları İlk Müracaatları İstenen Belgelerle Bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne Başvuru Yapacaklardır.

TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERLERİNE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DÜZENLENECEK; SORUMLU MÜDÜR ÇALIŞMA BELGESİ, YETKİ BELGESİ SATIŞ VE TANITIM ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ VE KLİNİK DESTEK ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 1- Dilekçe örneği ‘Tıklayınız’

2- Yazılı hizmet sözleşmesi (varsa)

3- Sorumlu müdür, satış ve tanıtım elemanı, klinik destek elemanı (varsa)    Yeterlilik belgeleri

4- Türkiye ticaret sicil gazetesi örneği

5- Vergi levhası örneği

6- İmza sirküleri örneği

7- Taahhütname Örneği Tıklayınız

8- İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı

9- Fotoğraf ( 2 adet)

10-TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ, SORUMLU MÜDÜR ÇALIŞMA BELGESİ, SATIŞ VE TANITIM ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ, KLİNİK DESTEK ELEMANI ÇALIŞMA BELGESİ, KLİNİK DESTEK ELEMANI KİMLİK KARTI VE SATIŞ TANITIM ELEMANI KİMLİK KARTI İÇİN Erzurum Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Genel Bütçe Hesabına yatırılacaktır. Dekontta kuruluşun vergi numarası, kuruluşun adı ve paranın ne için yatırıldığını gösteren açıklama olmalıdır.

                               Tıbbi Cihaz Belgeleri Ücret Tarifesi

BELGE TÜRÜ

2015 YILI ÜCRETİ(TL)

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

200,00 

Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi

100,00 

Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi

70,00 

Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi

80,00 

Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı

25,00 

Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı

20,00 

 
YUKARI