13.10.2017 TARİHLİ HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

1- Hasta Hakları Kurulu 13.10.2017 tarihinde saat: 14.00’ da, kurul kararına yapılan itiraz nedeniyle ikinci kez toplanmıştır. Yapılan kurul toplantısında başvuru ikinci kez görüşülmüş ve Hasta Hakları Yönetmeliği madde 39- “…Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri sözkonusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir…” gereğince sağlık personeli OYBİRLİĞİ ile KUSURLU bulunmuştur.

     Ayrıca hastanın da Hasta Hakları Yönetmeliği madde 42/A – “… e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz…” gereğince uyarılmasına karar verilmiştir.

2- Hasta Hakları Kurulu 13.10.2017 tarihinde saat 14.00’ da toplanmıştır. Yapılan kurul toplantısında, söz konusu başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler Hasta Hakları Kurulu tarafından incelenmiştir. Buna göre, Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 39 – (…Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü, nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri sözkonusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli ve yeterli bilgi verilir…) gereğinde sağlık personeli OYÇOKLUĞU ile KUSURSUZ bulunmuştur.

3- Hasta Hakları Kurulu 13.10.2017 tarihinde saat: 14.00’ da, kurul kararına yapılan itiraz nedeniyle ikinci kez toplanmıştır. Hasta Hakları Kurul toplantısında, hasta sahibiyle yapılan telefon görüşmelerinin ses kayıtları dinlenmiş ve doktorun telefonda hasta sahibine bilgi vermek istemesi üzerine hasta sahibinin telefondaki bilgilendirmeyi reddettiği anlaşılmıştır. Buna göre Hasta Hakları Yönetmeliğinin 15. ve 18. Maddelerine istinaden sağlık personeli OYBİRLİĞİ ile KUSURSUZ bulunmuştur.

4- Hasta Hakları Kurulu 13.10.2017 tarihinde saat 15.00’ da toplanmıştır. Yapılan kurul toplantısında, söz konusu başvuru ile ilgili bilgi, belge ve kamera görüntüleri Hasta Hakları Kurulu tarafından incelenmiştir.

Buna göre, karşılıklı söylenilen sözlerin iddia boyutunda kalıp kanıtlanamaması ve 2017-10 Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Genelgesi 1. Maddesi(Acil Vakalar “Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar) ‘ne binaen sağlık personeli OYBİRLİĞİ ile KUSURSUZ bulunmuştur.

5- Hasta Hakları Kurulu 13.10.2017 tarihinde saat 15.00’ da toplanmıştır. Yapılan kurul toplantısında, söz konusu başvuru ile ilgili bilgi ve belgeler Hasta Hakları Kurulu tarafından incelenmiştir. Buna göre, Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 21- (… Eğitim verilen sağlık kurum ve kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.) gereğince gerekli bilgilendirmenin hastaya yapılıp sağlık hizmetini aldığı anlaşıldığından sağlık personeli OYBİRLİĞİ ile KUSURSUZ bulunmuştur.