Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

ERZURUM BEAH (TRSM) TOPLUM RUH SAĞLIĞI HASTALARINA ÇEŞİTLİ YAZ ETKİNLİKLERİ

Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıtlı olan hastaların sosyalleşme, toplum içinde yaşamaya uyum sağlayabilme ve iletişim becerilerini arttırmaya yönelik yapılan rehabilitasyon eğitimleri amacıyla Psikiyatri Uzmanı Doktor Fatma Tuygar Okutucu gözetiminde çeşitli aralıklarla yaz etkinlikleri gerçekleştirildi.

Erzurum BEAH Toplum Ruh Sağlığı Merkezine kayıtlı olan hastaların sosyalleşme, toplum içinde yaşamaya uyum sağlayabilme ve iletişim becerilerini arttırmaya yönelik yapılan rehabilitasyon eğitimleri amacıyla Psikiyatri Uzmanı Doktor Fatma Tuygar Okutucu gözetiminde yaz etkinlikleri gerçekleştirildi.

Söz konusu tedavi süreci ve etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan Erzurum BEAH Psikiyatri Uzmanı Doktor Fatma Tuygar Okutucu , "Merkezimizde şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ile duygu durum bozuklukları gibi kronik ruhsal rahatsızlıkları olan hastaların takip, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız; ruhsal bozukluğu olan hastaları topluma kazandırmak, sosyal becerilerini geliştirmek, hastalıkla baş etme becerilerini ve toplumsal-mesleki işlevselliklerini arttırmaktır. Hastalarımızın sosyal uyum ve işlevselliklerini arttırmak amacıyla yaz boyunca çeşitli kurumlara ziyaretler, geziler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdik.  Yaptığımız bu uygulama ile Merkezimizde tıbbi bakım ve tedavi uygulamaları yanı sıra hastalarımızın ilaç tedavilerine düzenli devam edip etmediği, ilaçlarını doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki olup olmadığı tedavi ekibi tarafından takip edildi. Merkezimiz hastaların özelliklerine uygun psikososyal destek programlarını periyodik olarak geliştirerek; piknik, yemek organizasyonları; duvar resim boyama, dondurma yeme birlikte açık alan gezileri gibi rehabilitasyon sürecinin devamını sağladık. Hastaların beceri, kişisel gelişim ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan bu programlara katılım ve devamlılığının sağlanması için çalışmalar devam edecektir."